DZIEŃ SĄSIADA i TURNIEJ SIATKÓWKI O PUCHAR ZARZĄDU

Nowe boiska w Parku w Biedrusku są już prawie gotowe 🙂

Z tej okazji, już w najbliższą sobotę zapraszamy na piknik rodzinny połączony z turniejem siatkówki i grami i zabawami dla dzieci.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców (i nie tylko) !

Przynieście dobry humor i energię, koce, kanapki, picie i inne rzeczy potrzebne do pikniku

Dla najlepszej drużyny siatkarskiej Puchar Zarządu Osiedla Biedrusko

ZAPRASZAMY!

Oto regulamin

Regulamin pikniku „Dzień Sąsiada” z turniejem piłki siatkowej

Nazwa: „Dzień Sąsiada” – piknik rodzinny z turniejem piłki siatkowej i różnymi konkursami
Organizatorzy: Stowarzyszenie „Zamek”, Zarząd Osiedla Biedrusko
Cel: organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie siatkówki, integracja społeczeństwa lokalnego, podnoszenie sprawności fizycznej, rywalizacja w duchu fair play
Termin i miejsce: 11 lipiec 2015, sobota, od godziny 15.00, nowopowstałe boiska przy Placu Zabaw, Teren przy Placu Zabaw
Zgłoszenia do turnieju: Zgłoszenia drużyn zawierające nazwę drużyny i dane kapitana z numerem telefonu oraz listę zawierającą imiona i nazwiska zawodników przyjmujemy w terminie do 10.07.2015 (piątek) drogą mailową.
Zasady turnieju:
1. Najważniejszą zasadą imprezy będzie rozgrywanie spotkań według zasad „fair play”.
2. W Turnieju mogą brać udział drużyny mieszane (kobiety i mężczyźni) w wieku minimum 15 lat.
3. Możliwe jest dopuszczenie do Turnieju zespołów złożonych z 5 zawodników. Maksymalna ilość zawodników w drużynie wynosi 10 osób.
4. Spotkania odbywać się będą zgodnie z Przepisami Gry w Siatkówkę zatwierdzonymi przez PZPS z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu.
5. Rozgrywki będą prowadzone w systemie uzależnionym od ilości zgłoszonych zespołów i ustalonym przed rozpoczęciem Turnieju przez sędziego i organizatorów.
6. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania stroju i obuwia sportowego.
7. Każdy zawodnik winien posiadać dowód tożsamości i okazać go na prośbę Organizatorów.
8. W razie potrzeby organizator może podzielić zgłoszone drużyny na kategorie wiekowe.
9. Drużyna składająca się wyłącznie z osób niepełnoletnich zobowiązana jest do wyznaczenia pełnoletniego opiekuna, który będzie ją reprezentował.
10. Każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
Protesty i sytuacje sporne:
1. W sytuacjach spornych tylko kapitan ma prawa do składania protestów u sędziego i Organizatorów Turnieju.
2. Decyzje organizatorów dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne.
Nagrody:
Zwycięscy turnieju oraz konkursów organizowanych w trakcie pikniku otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatorów.
Uwagi końcowe:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników podczas turnieju piłki siatkowej oraz konkursów przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych i w parku.
2. Organizator nie ubezpiecza zawodników oraz uczestników pikniku.
3. Przystąpienie do Turnieju jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
4. W przypadku złamania warunków regulaminu Organizator może wykluczyć drużynę lub zawodnika z rozgrywek.
5. Organizator zastrzega sobie możliwości zmiany regulaminu w trakcie Pikniku.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami Tel. 667-291-774, 668-031-091.