Monthly Archives: maj 2018

[gview file=”http://biedrusko.suchylas.pl/wp-content/uploads/2018/05/Zeebranie-Osiedlowe.pdf”]

Przypominamy to już jutro (18 czerwca 2018 roku) o godz. 19.00 w Domu Osiedlowym w Biedrusku odbędzie się Zebranie Osiedlowe, którego celem jest określenie priorytetowych zadań do realizacji w 2019 roku z budżetu na zadania lokalne Biedruska.

Bardzo gorąco i serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, którym nie obce są sprawy Naszego Osiedla.

Dzień Sąsiada oraz Pchli Targ

Zgodnie z zapowiedzią w dniu 19 maja 2018 roku na boiskach przy placu zabaw odbył się Turniej Piłki Siatkowej w ramach Dnia Sąsiada zorganizowanego przez Stowarzyszenie Zamek oraz Zarząd Osiedla Biedrusko. Po raz pierwszy w tym roku przeprowadzony został także Pchli Targ oraz malowanie twarzy dla dzieci. 

Gorące słowa podziękowania dla wszystkich uczestników turnieju za wspaniałą grę fair play, mieszkańcom za uczestnictwo oraz  wszystkim tym, którzy włączyli się w pomoc w posprzątaniu boisk po turnieju.
Oficjalne wyniki turnieju piłki siatkowej:
I miejsce  – drużyna RAKSA (po raz drugi odebrała Puchar Zarządu Osiedla);
II miejsce – drużyna EGZOTYCZNI;
III miejsce – drużyna RODZINA;
IV miejsce – drużyna DELFIN. 
Gratulacje dla zwycięzców. 

fot. Monika Zemlak

Dzień Sąsiada i Pchli Targ

Zarząd Osiedla Biedrusko informuje o organizowanej we współpracy ze Stowarzyszeniem Zamek imprezie dla mieszkańców Biedruska – Dzień Sąsiada oraz Pchlim Targu.

Impreza odbędzie się w dniu 19 maja (sobota) 2018 roku w godzinach od 15.00 do 18.00 na terenie boisk w parku przy ul. Zjednoczenia w Biedrusku.

REGULAMIN PCHLEGO TARGU

 1. Sprzedaż lub wymiana rzeczy używanych przez osoby prywatne odbędzie się w dniu 19 maja 2018 roku w godz. od 00 do godz. 18.00 na placu zabaw w Parku przy ul. Zjednoczenia.
 2. Organizatorem Pchlego Targu jest Zarząd Osiedla Biedrusko.
 3. Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat od wystawców i kupujących.
 4. W Pchlim Targu nie mogą brać udziału firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie. Celem targu jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych i niepotrzebnych.
 5. Przykładowe przedmioty, które mogą być wystawione podczas “Pchlego Targu”: książki, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, sprzęt AGD i RTV i ich części, instrumenty muzyczne i ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzielnictwo, przedmioty kolekcjonerskie, odzież, meble, sprzęt sportowy.
 6. Sprzedający we własnym zakresie jest zobowiązany przygotować miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy. np.: stolik, parasol, wieszak, itp i rozstawić się w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
  Sprzedaż / wymiana towarów poza wyznaczonym terenem jest zabroniona.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatora jest niezgodny z charakterem Pchlego Targu np. nielegalnych kopii gier, filmów czy CD.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Pchlim Targu bez podania przyczyny.
 9. Po zakończeniu działalności stoiska uczestnik zobowiązuje się do uporządkowania swojego miejsca handlowego.
 10. Ze sprzedaży na “Pchlim Targu” wyklucza się towary wymagające koncesji, nielegalne, niebezpieczne (np. petardy), żrące, o nieprzyjemnym zapachu, alkohol, papierosy oraz towary niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.
 11. Wszelkie zobowiązania za transakcje ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż.
 12. Osoby niepełnoletnie mogą posiadać własne stoisko jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Pchlego targu.
 14. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
 15. W przypadku nie dostosowania się uczestnika do regulaminu organizator może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika-wystawcy z Pchlego Targu.

W razie pytań dzwoń: 534 444 584.