Zebrania mieszkańców

Na tej stronie znajdą Państwo wszelkie informacje na temat zaplanowanych i odbytych zebrań osiedlowych – ogłoszenia, protokoły, podjęte uchwały.

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017