Monthly Archives: luty 2019

Zebranie Osiedlowe

ZARZĄD OSIEDLA BIEDRUSKO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA ZEBRANIE OSIEDLOWE
w dniu 26 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 19.00 w Domu Osiedlowym.

Planowany Przebieg Zebrania:

  1. Powitanie zebranych i przyjęcie porządku obrad.
  2. Podsumowanie działalności Zarządu Osiedla kadencji 2015-2019.
  3. Omówienie realizacji Zadań Lokalnych w 2018 roku.
  4. Podjęcie Uchwały dotyczącej wykorzystania środków z 2018 roku.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie zebrania.