Monthly Archives: sierpień 2020

Informacja od ENEA Oświetlenie

W związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych związanych z modernizacją oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2406P ( ul. Poznańska) w miejscowości Biedrusko na odcinku od ul. Jesionowej do 7 Pułku Strzelców Konnych, ENEA Oświetlenie zawiadamia o wprowadzeniu organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzeniem nr ZDP.IR.4101.449/20.BK w terminie od dnia: 24.08.2020r.

Prace będą polegać na wymianie i odtworzeniu słupów oraz wymianie kabla.

Zabezpieczenie robót na podstawie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu (plan sytuacyjny w załączeniu).