Monthly Archives: maj 2020

Prace drogowe na ul. Zjednoczenia.

Prace drogowe w Biedrusku

Od poniedziałku 18 maja rozpoczyna się budowa umocnienia płytami betonowymi ulicy Zjednoczenia (od skrzyżowania Zjednoczenia/Topazowa) w kierunku nr 52 w Biedrusku.

Z uwagi na to, że droga jest wąska będzie utrudniony dojazd do posesji, a tymczasowo przejazd będzie zamknięty. Prace mogą potrwać do 2 tygodni.