Monthly Archives: czerwiec 2015

Zebranie Osiedlowe

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Biedruska na najbliższe Zebranie Osiedlowe, które odbędzie się 06 lipca o godzinie 18:00 w Domu Osiedlowym. W programie zebrania:

1. Powitanie zebranych
2. Sprawozdanie z pracy Zarządu od ostatniego zebrania
3. Informacje Radnych
4. Biedrusko w roku 2019 – jakie będzie? Wstęp do Diagnozy Biedruska
5. Na co wydamy w przyszłym roku 77 352 zł. w ramach programu aktywizacji obywatelskiej? Pierwszy etap ustalania wydatków na zadanie lokalne.
6. Wolne głosy i wnioski
7. Zakończenie Zebrania