Monthly Archives: wrzesień 2020

Zebranie osiedlowe mieszkańców Biedruska

ZARZĄD OSIEDLA BIEDRUSKO ZAPRASZA NA ZEBRANIE OSIEDLOWE

w dniu 8 września 2020 roku (wtorek)
o godz.
18.00 w DOMU OSIEDLOWYM, ul.Zjednoczenia 4, Biedrusko

 Planowany przebieg zebrania:

  1. Powitanie zebranych i przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie realizacji zadań lokalnych w 2020 roku.
  3. Omówienie zadań lokalnych na rok 2021 i przyjęcie ich uchwałą.
  4. Omówienie wniosków mieszkańców do budżetu Gminy Suchy Las
    i przyjęcie ich uchwałą.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie zebrania.

Warunkiem uczestnictwa jest przestrzeganie wymogów sanitarnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Obowiązkowo wymagana jest maseczka i dezynfekcja rąk na wejściu do Domu Osiedlowego oraz 1,5 m odległości miedzy uczestnikami.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.