Monthly Archives: czerwiec 2022

Zebranie osiedlowe – propozycje zadań lokalnych na 2023 rok

ZARZĄD OSIEDLA BIEDRUSKO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW BIEDRUSKA NA ZEBRANIE OSIEDLOWE w dniu 21 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 18.00 do DOMU OSIEDLOWEGO przy ul. Zjednoczenia 4 w Biedrusku.

Planowany przebieg zebrania:

  1. Powitanie zebranych i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przeznaczenie środków finansowych pozostałych z roku 2021.
  3. Zgłaszanie i omówienie propozycji Zadań Lokalnych na rok 2023.
  4. Informacje Wójta/ Radnych/ Zarządu Osiedla.
  5. Wolne głosy w wnioski.
  6. Zakończenie zebrania.