Monthly Archives: czerwiec 2020

W związku z brakiem decyzji, co do Zebrań Osiedlowych, Zarząd Osiedla Biedrusko zwraca się do mieszkańców Biedruska z prośbą o zgłaszanie na maila: [email protected] propozycji do programu pobudzania aktywności społecznych na rok 2021.
Przesłane pomysły mieszkańców zostaną rozpatrzone przez Zarząd i zgodnie z procedurą przesłane do Wójta Gminy Suchy Las celem akceptacji, a następnie w miesiącu wrześniu w ramach Zebrania Osiedlowego przegłosowane przez mieszkańców.
Termin przesłania propozycji zadań do dnia 26 czerwca 2020 roku.
Rozpatrywane będą tylko propozycje przesłane mailowo.