Monthly Archives: styczeń 2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Biedrusko na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5

http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/952/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-obrebie-geodezyjnym-biedrusko-na-terenie-obejmujacym-dzialki-o-numerach-ewidencyjnych-3331-3332-3333-3334-3335/

Zarządzenie Wójta

Zarządzenie dotyczy ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las, w terminie do 10 lutego 2020 roku.

https://bip.suchylas.pl/zarzadzenie/1080/10-2020/

28 Finał WOŚP w Biedrusku

W imieniu organizatorów zapraszamy w dniu 12 stycznia w godzinach od 16.00 do 20.00 na 28 Finał WOŚP w Biedrusku. Tym razem w Czterech Pancernych ul. Zjednoczenia 297.
Razem z Czterech Pancernych przygotowane zostało dla Państwa miejsce, gdzie możemy spotkać się razem i bawić się podczas finału. Będzie kiermasz z różnościami i gadżetami wośpowymi, będzie kawa i słodkie pyszności, a także chór Dębowy Liść zagra i zaśpiewa.
Każdy kto wrzuci do puszki datek otrzyma oczywiście serduszko.
O 20.00 tradycyjne światełko do nieba – jednak aby uchronić nasze zwierzęta przez wystrzałami – stworzone przez balony i Wasze latarki, telefony 🙂