Author Archives: Radosław Banaszak

Zebranie osiedlowe mieszkańców Biedruska

ZARZĄD OSIEDLA BIEDRUSKO ZAPRASZA NA ZEBRANIE OSIEDLOWE

w dniu 8 września 2020 roku (wtorek)
o godz.
18.00 w DOMU OSIEDLOWYM, ul.Zjednoczenia 4, Biedrusko

 Planowany przebieg zebrania:

  1. Powitanie zebranych i przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie realizacji zadań lokalnych w 2020 roku.
  3. Omówienie zadań lokalnych na rok 2021 i przyjęcie ich uchwałą.
  4. Omówienie wniosków mieszkańców do budżetu Gminy Suchy Las
    i przyjęcie ich uchwałą.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie zebrania.

Warunkiem uczestnictwa jest przestrzeganie wymogów sanitarnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Obowiązkowo wymagana jest maseczka i dezynfekcja rąk na wejściu do Domu Osiedlowego oraz 1,5 m odległości miedzy uczestnikami.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

Informacja od ENEA Oświetlenie

W związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych związanych z modernizacją oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2406P ( ul. Poznańska) w miejscowości Biedrusko na odcinku od ul. Jesionowej do 7 Pułku Strzelców Konnych, ENEA Oświetlenie zawiadamia o wprowadzeniu organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzeniem nr ZDP.IR.4101.449/20.BK w terminie od dnia: 24.08.2020r.

Prace będą polegać na wymianie i odtworzeniu słupów oraz wymianie kabla.

Zabezpieczenie robót na podstawie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu (plan sytuacyjny w załączeniu).

 

W związku z brakiem decyzji, co do Zebrań Osiedlowych, Zarząd Osiedla Biedrusko zwraca się do mieszkańców Biedruska z prośbą o zgłaszanie na maila: [email protected] propozycji do programu pobudzania aktywności społecznych na rok 2021.
Przesłane pomysły mieszkańców zostaną rozpatrzone przez Zarząd i zgodnie z procedurą przesłane do Wójta Gminy Suchy Las celem akceptacji, a następnie w miesiącu wrześniu w ramach Zebrania Osiedlowego przegłosowane przez mieszkańców.
Termin przesłania propozycji zadań do dnia 26 czerwca 2020 roku.
Rozpatrywane będą tylko propozycje przesłane mailowo.

Prace drogowe na ul. Zjednoczenia.

Prace drogowe w Biedrusku

Od poniedziałku 18 maja rozpoczyna się budowa umocnienia płytami betonowymi ulicy Zjednoczenia (od skrzyżowania Zjednoczenia/Topazowa) w kierunku nr 52 w Biedrusku.

Z uwagi na to, że droga jest wąska będzie utrudniony dojazd do posesji, a tymczasowo przejazd będzie zamknięty. Prace mogą potrwać do 2 tygodni.