Monthly Archives: październik 2020

Informacja o przystąpieniu do zmiany uchwały reklamowej

Szanowni Państwo,

Informujemy o przystąpieniu do przygotowania projektu zmiany uchwały nr XLIX/571/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane tzw. ,,uchwały reklamowej”. Obwieszczenie w ww. sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:

http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1102/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-przygotowania-projektu-zmiany-uchwaly-nr-xlix57118-rady-gminy-suchy-las-z-dnia-18-pazdziernika-2018-r-reklamowej/

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP.

Ważna informacja dla mieszkańców os. Powstańców Wlkp. w Biedrusku i mieszkańców Biedruska.

Szanowni Państwo,

Informujemy o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP w Biedrusku na terenie działek o numerach ewidencyjnych 44/12 i 44/13 – obwieszczenie w przedmiotowej sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem: http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1101/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-biedrusku-na-terenie-dzialek-o-numerach-ewidencyjnych-4412-i-4413/

: