Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP.

Ważna informacja dla mieszkańców os. Powstańców Wlkp. w Biedrusku i mieszkańców Biedruska.

Szanowni Państwo,

Informujemy o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP w Biedrusku na terenie działek o numerach ewidencyjnych 44/12 i 44/13 – obwieszczenie w przedmiotowej sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem: http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1101/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-biedrusku-na-terenie-dzialek-o-numerach-ewidencyjnych-4412-i-4413/

: