Aktualności

Półkolonie sportowe w Biedrusku

Posted on Jun 28th, 2022

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Suchy Las o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon Rowu Północnego – część I

Posted on Jun 23rd, 2022

Czytaj więcej...

Podziękowania od Michalinki

Posted on Jun 13th, 2022

Dziękujemy.…

Czytaj więcej...

Zebranie osiedlowe – propozycje zadań lokalnych na 2023 rok

Posted on Jun 5th, 2022

ZARZĄD OSIEDLA BIEDRUSKO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW BIEDRUSKA NA ZEBRANIE OSIEDLOWE w dniu 21 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 18.00 do DOMU OSIEDLOWEGO przy ul. Zjednoczenia 4 w Biedrusku. Planowany przebieg zebrania: Powitanie zebranych i przyjęcie porządku obrad. Przeznaczenie środków finansowych pozostałych z roku 2021. Zgłaszanie i omówienie propozycji Zadań Lokalnych na rok 2023. Informacje Wójta/ Radnych/ Zarządu Osiedla. Wolne głosy w wnioski. Zakończenie…

Czytaj więcej...

Gra Rowerowa

Posted on Jun 4th, 2022

Zapraszamy do wzięcia…

Czytaj więcej...

Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Posted on Apr 28th, 2022

Czytaj więcej...

Życzenia wielkanocne

Posted on Apr 13th, 2022

Czytaj więcej...

Akcja sprzątania Biedruska

Posted on Apr 13th, 2022

Czytaj więcej...

Obwieszczenie

Posted on Mar 17th, 2022

Czytaj więcej...

Życzenia na Dzień Kobiet

Posted on Mar 7th, 2022

Czytaj więcej...