Aktualności

Informacja o przystąpieniu do zmiany uchwały reklamowej

Posted on Oct 1st, 2020

Szanowni Państwo, Informujemy o przystąpieniu do przygotowania projektu zmiany uchwały nr XLIX/571/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane tzw. ,,uchwały reklamowej”. Obwieszczenie w ww. sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod…

Czytaj więcej...

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP.

Posted on Oct 1st, 2020

Ważna informacja dla mieszkańców os. Powstańców Wlkp. w Biedrusku i mieszkańców Biedruska. Szanowni Państwo, Informujemy o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP w Biedrusku na terenie działek o numerach ewidencyjnych 44/12 i 44/13 - obwieszczenie w przedmiotowej sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:…

Czytaj więcej...

Zebranie osiedlowe mieszkańców Biedruska

Posted on Sep 1st, 2020

ZARZĄD OSIEDLA BIEDRUSKO ZAPRASZA NA ZEBRANIE OSIEDLOWE w dniu 8 września 2020 roku (wtorek) o godz. 18.00 w DOMU OSIEDLOWYM, ul.Zjednoczenia 4, Biedrusko  Planowany przebieg zebrania: Powitanie zebranych i przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie realizacji zadań lokalnych w 2020 roku. Omówienie zadań lokalnych na rok 2021 i przyjęcie ich uchwałą. Omówienie wniosków mieszkańców do budżetu Gminy Suchy Las i przyjęcie ich uchwałą. Wolne głosy i wnioski. Zakończenie zebrania. Warunkiem…

Czytaj więcej...

Informacja od ENEA Oświetlenie

Posted on Aug 18th, 2020

W związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych związanych z modernizacją oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2406P ( ul. Poznańska) w miejscowości Biedrusko na odcinku od ul. Jesionowej do 7 Pułku Strzelców Konnych, ENEA Oświetlenie zawiadamia o wprowadzeniu organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzeniem nr ZDP.IR.4101.449/20.BK w terminie od dnia: 24.08.2020r. Prace będą polegać na wymianie i odtworzeniu słupów oraz wymianie kabla. Zabezpieczenie robót na podstawie projektu czasowej zmiany organizacji…

Czytaj więcej...

Informacja dla pszczelarzy

Posted on Aug 6th, 2020

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon Rowu Północnego

Posted on Jun 23rd, 2020

http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1038/obwieszczenie-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-biedrusko-rejon-rowu-polnocnego/…

Czytaj więcej...

Czyste powietrze

Posted on Jun 19th, 2020

https://www.suchylas.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/program-czyste-powietrze/…

Czytaj więcej...

Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Posted on Jun 19th, 2020

Czytaj więcej...

Powiadomienie o wyłączeniu wody dla części Biedruska

Posted on Jun 16th, 2020

Czytaj więcej...

Posted on Jun 4th, 2020

W związku z brakiem decyzji, co do Zebrań Osiedlowych, Zarząd Osiedla Biedrusko zwraca się do mieszkańców Biedruska z prośbą o zgłaszanie na maila: [email protected] propozycji do programu pobudzania aktywności społecznych na rok 2021. Przesłane pomysły mieszkańców zostaną rozpatrzone przez Zarząd i zgodnie z procedurą przesłane do Wójta Gminy Suchy Las celem akceptacji, a następnie w miesiącu wrześniu w ramach Zebrania Osiedlowego przegłosowane przez mieszkańców. Termin przesłania propozycji zadań do…

Czytaj więcej...