Monthly Archives: czerwiec 2021

Zebranie osiedlowe – propozycje zadań lokalnych na 2022 rok

ZARZĄD OSIEDLA BIEDRUSKO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA ZEBRANIE OSIEDLOWE
w dniu 22 czerwca 2021 roku (wtorek) o godz. 18.00 w DOMU OSIEDLOWYM przy ul. Zjednoczenia 4 w Biedrusku.

Planowany program zebrania:

  1. Powitanie zebranych i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zgłaszanie i omówienie propozycji do Zadań Lokalnych na rok 2022.
  3. Informacje Wójta/ Radnych/ Zarządu Osiedla.
  4. Wolne głosy w wnioski.
  5. Zakończenie zebrania.

Zapraszamy.