Monthly Archives: wrzesień 2018

Zmiana trasy i korekta rozkładu jazdy na linii nr 397

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu informuje, że od 1 października 2018 roku nastąpią zmiany w kursowaniu autobusów linii nr 397:

  • wyznaczone kursy zostaną wydłużone do Biedruska,
  • wszystkie kursy zostaną skierowane przez stację kolejową Bolechowo,
  • wyznaczone kursy zostaną skierowane przez ulice Świerkową i Leśną w Promnicach.

Na trasie przejazdu uruchomione zostaną dodatkowe przystanki: Bolechowo-Osiedle/Stacja, Promnice/Sosnowa n/ż oraz Bolechowo/Kręta n/ż.

Więcej informacji na stronie:

https://www.ztm.poznan.pl/pl/komunikaty/zmiana-trasy-i-korekta-rozkladu-jazdy-na-linii-nr-397

Wyniki KONSULTACJI

Na podstawie uchwały nr XLVII/544/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Biedruska w dniu 18.09.2018 rok o godz. 18.00 w Domu Osiedlowym w Biedrusku odbyły się KONSULTACJE z mieszkańcami Biedruska zorganizowane przez Urząd Gminy Suchy Las, których przedmiotem było funkcjonowanie i zarządzanie cmentarzem w Biedrusku. Mimo burzliwych i czasami konfliktujących wypowiedzi udało się wysłuchać merytorycznych argumentów i przeprowadzić głosowanie.
Wyniki tajnego głosowania są następujące:
– za zarządzaniem cmentarzem przez organ komunalny opowiedziało się – 45 osób
– za zarządzaniem cmentarzem przez organ parafialny – 119 osób.
Ogółem wydano 168 kart do głosowania. Głosów ważnych było 164.
Gorące słowa podziękowania dla wszystkich, którym sprawy Biedruska nie są obce i znaleźli czas, aby być na konsultacjach i decydować o Naszych sprawach.

Konsultacje

Na podstawie uchwały nr XLVII/544/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 r.  w sprawie konsultacji z mieszkańcami Biedruska, zapraszamy do udziału w KONSULTACJACH których przedmiotem będzie:
funkcjonowanie cmentarza w Biedruskuw szczególności zajęcie stanowiska mieszkańców w kwestii określenia zarządcy cmentarza oraz jego statusu prawnego (komunalny, parafialny).
W konsultacjach mogą uczestniczyć stali mieszkańcy osiedla Biedrusko posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.
Konsultacje odbędą się we wtorek 18 września 2018 r. o godz. 18.00
 w Domu Osiedlowym w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia 4.