Konsultacje

Na podstawie uchwały nr XLVII/544/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 r.  w sprawie konsultacji z mieszkańcami Biedruska, zapraszamy do udziału w KONSULTACJACH których przedmiotem będzie:
funkcjonowanie cmentarza w Biedruskuw szczególności zajęcie stanowiska mieszkańców w kwestii określenia zarządcy cmentarza oraz jego statusu prawnego (komunalny, parafialny).
W konsultacjach mogą uczestniczyć stali mieszkańcy osiedla Biedrusko posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.
Konsultacje odbędą się we wtorek 18 września 2018 r. o godz. 18.00
 w Domu Osiedlowym w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia 4.