Monthly Archives: styczeń 2016

Ogłoszenie dotyczące funkcjonowania Zarządu Osiedla w miesiącu styczniu.

Szanowni Państwo!

Z powodu mojej nieobecności, w najbliższym miesiącu bardzo proszę, we wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania Osiedla Biedrusko, kontaktować się z p. Radosławem Banaszakiem, członkiem Zarządu Osiedla pod nr tel: 534 444 584.

Aktualny jest adres mailowy Zarządu – [email protected]

Z poważaniem

Magdalena Przystałowska

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Biedrusko