Monthly Archives: styczeń 2021

Sprawozdanie za 2020 rok i plany na 2021r.

Szanowni Mieszkańcy Biedruska!

Początek roku to czas podsumowań tego co zrealizowano, a czego nie oraz planowania na kolejny rok. W związku z tym, że sytuacja epidemiologiczna uniemożliwia przeprowadzenie Zebrania Osiedlowego mieszkańców Biedruska, pozwolę sobie w ten sposób podsumować, co było zrealizowane w 2020 roku i co przed nami.

Na wstępie przedstawię stopień realizacji Zadań lokalnych w roku 2020:

Zadania zrealizowane:

 • dofinansowano zakup nagród rzeczowych oraz wyposażenia niezbędnego do promocji projektów dla Klubu HDK PCK Błękitna Kropelka;
 • zakupiono dodatkowe 4 kosze na śmieci i 2 kosze na psie odchody;
 • zakupiono dodatkowe 3 ławki parkowe;
 • wykonano dojście – ścieżkę do zalewu od strony ul. Zjednoczenia przez teren pomiędzy Domem Osiedlowym a działkami ROD;
 • zakupiono przenośne nagłośnienie z własnym zasilaniem do Domu Osiedlowego;
 • zakupiono 4 zestawy biesiadne pod wiatę przy Domu Osiedlowym;
 • zakupiono nagrody rzeczowe dla koła wędkarskiego „Delfin”;
 • wsparto działania teatralne dla seniorów poprzez zakup materiałów i strojów;
 • przeznaczono środki finansowe jako „wkład własny” do budowy placu zabaw na osiedlu Jesionowym.

Zadania częściowo zrealizowane:

 • imprezy dla mieszkańców, catering, zakup nagród rzeczowych, środków żywności, usług – w ramach tego paragrafu zorganizowano Dzień Kobiet oraz wsparto zakupy materiałów dla szpitala w ramach walki z COVID-19.

Zadania odwołane decyzją Wójta ze względu na sytuację epidemiologiczną:

 • organizacja rajdu rowerowego;
 • dofinansowanie montażu monitoringu na placu zabaw i obiektów sportowych przy ul. Zjednoczenia.

Poniżej przypomnienie Zadań lokalnych uchwalonych na zebraniu osiedlowym w dniu 8 września 2020 roku, a planowanych do realizacji w 2021 roku:

 1. Zakup 2 zestawów biesiadnych pod wiatę przy Domu Osiedlowym – zadanie już zrealizowane w styczniu 2021.
 2. Zakup dodatkowych 6 ławek parkowych.
 3. Podobnie jak w roku 2020 dofinansowanie klubu HDK PCK Błękitna Kropelka – zakup nagród rzeczowych oraz wyposażenia niezbędnego do promocji projektów.
 4. Zakup dodatkowych 7 koszy na śmieci i 2 koszy na psie odchody.
 5. Wymiana zniszczonych 4 tablic informacyjnych – ogłoszeniowych.
 6. Odnowienie lub wymiana zniszczonych tabliczek z nazwami ulic w Biedrusku.
 7. Imprezy dla mieszkańców – integracja społeczności – miejmy nadzieję, że uda nam się powrócić do normalności i tradycyjnej aktywności.
 8. Montaż stojaka na 6-8 rowerów na terenie placu zabaw przy ul. Zjednoczenia.
 9. Wykonanie planowanego w 2019 roku oświetlenia pod wiatę przy Domu Osiedlowym.
 10. Zakup nagród rzeczowych dla koła wędkarskiego „Delfin”.
 11. Wsparcie działań teatralnych dla seniorów poprzez zakup strojów.
 12. Doposażenie placu zabaw przy ul. Zjednoczenia – zakup „tyrolki”.
 13. Doposażenie placu zabaw na os. Jesionowym w brakujące zabawki wynikające z projektu.
 14. Wykonanie tablicy informacyjnej na zabytkowym cmentarzu wojskowym przy os. Jesionowym.
 15. Zakup pojemnika z logo Gminy i Zarządu na nakrętki.
 16. Wykonanie projektu wykorzystania terenu oraz zagospodarowania dz. nr 134 „Kolby”.
 17. Zakup i montaż 10 uchwytów do flag na słupy oświetleniowe wzdłuż ul. Zjednoczenia.

Z projektów realizowanych z budżetu Gminy Suchy Las w roku 2020 wykonano:

 • modernizację oświetlenia w ramach którego wymieniono 168 słupów, ok. 6,5 km okablowania i 255 opraw oświetleniowych;
 • ułożenie dodatkowego rzędu płyt wzdłuż ul. Kamiennej jako chodnika do przedszkola;
 • remont chodnika od ul. Szmaragdowej do ul. Topazowej;
 • ułożenie tymczasowego chodnika na os. Jesionowym;
 • wybudowanie placu zabaw dla dzieci na os. Jesionowym;
 • montaż drążków do ćwiczeń na os. Powstańców Wielkopolskich;
 • podłączenie dodatkowych 4 lamp oświetleniowych w parku na os. Powstańców Wielkopolskich;
 • dokumentację niezbędną do opracowania koncepcji budowy nowego budynku przedszkolno – szkolnego;
 • a także podpisano umowę dzierżawy od Agencji Mienia Wojskowego terenu działki nr 134 „Kolba”.

 

Ponadto w 2020 roku trwały prace projektowe budowy ronda w Biedrusku w ciągu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową realizowane na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, a następnie opracowanie koncepcji ronda. Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem dokumentów pozwalających na rozpoczęcie prac budowlanych przewidziane jest na rok 2021.

A co w roku 2021 będzie realizowane z budżetu Gminy Suchy Las?

 • wykonanie ścieżki spacerowej wokół zalewu zgodnie z koncepcją wykonaną w 2019 roku (nawierzchnia, ławeczki, kosze na śmieci);
 • opracowanie projektu zagospodarowania i realizacja miejsca zabaw dla młodzieży (teren działki nr 134 „Kolba”);
 • opracowanie koncepcji i projektu (I etap) – budowy budynku przedszkolno – szkolnego. Poprawa infrastruktury szkolno-przedszkolnej na terenie gminy Suchy Las – zakończenie dokumentacji projektowej;
 • budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych – II etap;
 • budowa etapowa kanalizacji i infrastruktury naziemnej na os. Jesionowym;
 • wdrażanie Projektu organizacji ruchu dla obszaru m. Biedrusko – I etap -ul. Zjednoczenia;
 • kontynuacja budowy miejsc postojowych przy ul. Chludowskiej;
 • wymiana szpecącego słupa ogłoszeniowego ul. Zjednoczenia;
 • montaż uchwytów do flag wzdłuż ul. Poznańskiej;
 • wykonanie ekranu (wyższego opłotowania) od strony domów przy placu zabaw na os. Jesionowym;
 • budowa infrastruktury w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej – kanalizacja sanitarna.

Na koniec chciałbym w imieniu Zarządu Osiedla Biedrusko oraz Radnych z Biedruska serdecznie podziękować wszystkim Mieszkańcom za dotychczasową pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących naszej miejscowości oraz życzyć szybkiego powrotu do normalności w 2021 roku.

Biedrusko, styczeń 2021

Przewodniczący Zarządu Osiedla Biedrusko

Radosław Banaszak

Warsztaty konsultacyjne

Wójt Gminy Suchy Las informuje, że w styczniu 2021 r. odbędą się warsztaty konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021-2030. Z uwagi na stan epidemii spotkania odbędą się w formie zdalnej za pomocą platformy ZOOM. Konsultacje obejmą teren gminy Suchy Las w podziale na cztery obszary:

• 12 stycznia 2021 r. (wtorek) godz. 17:00 – dla jednostek pomocniczych: Chludowo, Golęczewo, Zielątkowo
Link do spotkania na Zoom

Meeting ID: 931 7863 5083
Passcode: 238606

• 14 stycznia 2021 r. (czwartek) godz. 17:00 – dla Biedruska
Link do spotkania na Zoom

Meeting ID: 992 3354 5594
Passcode: 898556

• 19 stycznia 2021 r. (wtorek) godz. 17:00 – dla jednostek pomocniczych: Suchy Las i Suchy Las Wchód

Link do spotkania na Zoom

Meeting ID: 946 2618 4410
Passcode: 784202

• 21 stycznia 2021 r. (czwartek) godz. 17:00 – dla jednostek pomocniczych: Jelonek, Osiedle Grzybowe, Złotkowo, Złotniki Osiedle, Złotniki Wieś.
Link do spotkania na Zoom

Meeting ID: 970 9186 6762
Passcode: 880099

https://www.suchylas.pl/2021/01/05/najblizsze-warsztaty-konsultacyjne-juz-12-stycznia/?fbclid=IwAR3dk2WzwBYc93MvEPf9UDTo2a8cT6AgJbHlm9ix3P-9pi_boIplbxRjEJ0

Zbiórka choinek świątecznych 2021

Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las informuje mieszkańców, że na terenie gminy zlokalizowane zostaną kontenery, w których każdy mieszkaniec gminy będzie miał możliwość bezpłatnego pozostawienia świątecznych drzewek (choinek).

Kontenery zostaną podstawione w następujących miejscach:

 • u zbiegu ulic Muchomorowej i Nektarowej w Złotnikach
 • ul. Słoneczna w Złotnikach Wsi przy sklepie
 • ul. Turkusowa w Złotnikach przy osiedlu Złotniki Park
 • ul. Św. Michała w Jelonku przy osiedlu Ostoja
 • przy skrzyżowaniu ulicy Leśnej i ulicy Sprzecznej
 • ul. Platanowa w Suchym Lesie (parking przy boksach śmietnikowych)
 • przy osiedlu Poziomkowym w Suchym Lesie (skrzyżowanie ulic Malinowej i Aroniowej)
 • skrzyżowanie ul. Jesionowej i ul. Smardzowej w Biedrusku
 • skrzyżowanie ul. 7 Pułku Strzelców Konnych i ul. Kasztanowej (za wjazdem na osiedle) w Biedrusku
 • skrzyżowanie ul. Rubinowej i ul. Szmaragdowej (przy przedszkolu) w Biedrusku
 • ul. Złota (przy placu zabaw) w Złotkowie

W powyższych lokalizacjach kontenery znajdować się będą w dniach:

 • od godz. 15.00 dnia  stycznia 2021r. do godz. 7.00 dnia 11 stycznia 2021r.
 • od godz. 15.00 dnia 29 stycznia 2021r.do godz. 7.00 dnia  1 lutego 2021r.

Ponadto możliwe jest dostarczenie przez mieszkańców choinek do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Golęczewskiej 22a w Chludowie, gdzie zostaną one odebrane nieodpłatnie do końca lutego 2021 roku. PSZOK czynny jest w następujących godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00 oraz w soboty od 9.00 do 12.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

UWAGA! Choinki muszą być bez doniczek, ozdób, lampek itp.!
USŁUGA PŁATNEGO ODBIORU INDYWIDUALNIE Z NIERUCHOMOŚCI

Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las przygotował również możliwość płatnego odbioru choinek od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, na podstawie złożonego zlecenia (pisemnie w Kasie ZGK przy ul. Obornickiej 149 w Suchym Lesie lub mailowo: [email protected]) oraz po wniesieniu opłaty (nr konta bankowego: 80-9043-1054-2054-0038-2308-0001). Koszt odbioru to 25,00 zł/brutto/szt.

Zbiórki odbywać się będą w styczniu w dniach: 11, 18, 25 stycznia oraz 1 lutego 2021r.
Uwaga! Na zleceniu należy wpisać wybrany termin, w którym usługa ma zostać zrealizowana. W dniu zbiórki choinki muszą być wystawione przed posesją do godz. 7.00 (choinki muszą być bez doniczek, ozdób, lampek itp.).
∗ Warunkiem zrealizowania zlecenia jest wniesienie odpowiedniej opłaty na rachunek ZGK.

https://zgksuchylas.eu/zbiorka-choinek-swiatecznych-2021/?fbclid=IwAR1GoNHJAs8Wd1e0ZdFMiLxxER-AUVndSg4FeB3nEMxsyjBy8yRntPj7fxk