Konkurs na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy

Zarząd Osiedla Biedrusko ogłasza konkurs na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy.
Ocena zostanie dokonana przez kapitułę w ostatnich dniach sierpnia, a ogłoszenie wyników nastąpi dnia 13 września w czasie planowanego

Festynu.[gview file=”http://biedrusko.suchylas.pl/wp-content/uploads/2015/07/regulamin-najladniejszy-balkon-i-ogrodek-ao4.pdf”] Obraz1