Raport ze stanu komunalnego Biedruska

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Raportem ze stanu komunalnego Biedruska. Jest to kompleksowy opis osiedli Biedruska w wyszczególnieniem takich obszarów jak: Zieleń, Śmietniki i śmieci oraz Infrastruktura. Autorami Raportu są wszyscy członkowie Zarządu Osiedla. Celem jego stworzenia było przekazanie referatowi Komunalnemu jak najbardziej spójnej i wyczerpującej informacji na temat stanu komunalnego Biedruska, oraz przekazanie wniosków co do proponowanych działań, zmian i przedsięwzięć.

Raport do pobrania