Informacje o najbliższych inwestycjach Gminy Suchy Las w Biedrusku

Dla wszystkich zainteresowanych podejmowanymi w najbliższym czasie inwestycji przez Referat Inwestycyjno  – Budowlany, oraz Referat Komunalny

Oto link:  http://bip.suchylas.pl/uploads/bip/2987/odp_interpelacja_nr_14.pdf