Informacje o działaniach podjętych przez Gminę ws, wycinki drzew w Biedrusku

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z tekstem odpowiedzi p. Wójta na interpelację radnego Grzegorza Łukszo. Informacje znajdują się pod linkiem:

http://bip.suchylas.pl/uploads/bip/2987/odp_interpelacja_nr_12.pdf