Zebranie Osiedlowe – zadania lokalne 2020

ZARZĄD OSIEDLA BIEDRUSKO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA ZEBRANIE OSIEDLOWE
w dniu 5 września 2019 roku (czwartek) o godz. 18.00 w DOMU OSIEDLOWYM.

Planowany przebieg zebrania:

  1. Powitanie zebranych i przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie zadań lokalnych na rok 2020 i przyjęcie ich uchwałą.
  3. Omówienie wniosków mieszkańców do budżetu Gminy Suchy Las
    i przyjęcie ich uchwałą.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie zebrania.