Zebranie osiedlowe w dniu 18.06.2019 r.

ZARZĄD OSIEDLA BIEDRUSKO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA ZEBRANIE OSIEDLOWE
w dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 18.00 w DOMU OSIEDLOWYM przy ul. Zjednoczenia 4.

Planowany program zebrania:

  1. Powitanie zebranych i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wystąpienie lekarza weterynarii Karoliny Bolewskiej.
  3. Zgłaszanie i omówienie propozycji do Zadań Lokalnych na rok 2020.
  4. Informacje Wójta/ Radnych/ Zarządu Osiedla.
  5. Wolne głosy w wnioski.
  6. Zakończenie zebrania.

Zapraszamy.