Nowy skład Zarządu Osiedla Biedrusko kadencji 2019-2024

Przewodniczący Zarządu Osiedla – Radosław Banaszak 

Adres e-mail: [email protected]

Skład Zarządu Osiedla:

Robert Gałązka

Emilia Gensler

Mirosław Gensler

Grażyna Kobyłka

Konrad Kuc

Wiesława Mastalerz

Miłosz Matecki

Artur Miedziarek

Wojciech Rorot