Zbiórka choinek świątecznych

Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las informuje mieszkańców, że na terenie gminy zlokalizowane zostaną kontenery, w których każdy mieszkaniec gminy będzie miał możliwość bezpłatnego pozostawienia świątecznych drzewek (choinek).

Kontenery zostaną podstawione w następujących miejscach:
w Biedrusku ul. Lipowa (wjazd od ul. Chludowskiej) oraz ul.Szmaragdowa (koło pojemników podziemnych).
W powyższych lokalizacjach kontenery znajdować się będą w dniach:
– od godz. 15.00 dnia 4  stycznia 2019 r.do godz. 7.00 dnia 7 stycznia 2019 r.,
– od godz. 15.00 dnia lutego 2019 r.do godz. 7.00 dnia 4 lutego 2019 r.

Ponadto możliwe jest dostarczenie przez mieszkańców choinek do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Golęczewskiej 22a w Chludowie, gdzie zostaną one odebrane nieodpłatnie do końca lutego 2019 roku. PSZOK czynny jest w następujących godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00 oraz w soboty od 9.00 do 12.00 (z wyłączeniem dni świątecznych).
UWAGA! Choinki muszą być bez doniczek, ozdób, lampek itp.!!!