Zebranie Osiedlowe

ZARZĄD OSIEDLA BIEDRUSKO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA ZEBRANIE OSIEDLOWE

w dniu 11 grudnia 2018 roku (wtorek)
o godz.
18.00 w Domu Osiedlowym (ul. Zjednoczenia 4) 

 Planowany program zebrania:

  1. Powitanie zebranych i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacje Wójta/ Radnych/ Zarządu Osiedla.
  3. Omówienie organizacji obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego
    i 100-lecia oswobodzenia OC BIEDRUSKO przez Powstańców Wielkopolskich.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie zebrania.