Wnioski o dofinansowanie z programu 500+ dostępne w Domu Osiedlowym w Biedrusku

Informacja ważna dla wszystkich rodziców, którzy będą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu 500+ !

Wnioski są już dostępne w Domu Osiedlowym w Biedrusku na półkach znajdujących się obok windy w głównym holu Domu Osiedlowego.

Serdecznie zapraszamy po odbiór wniosków, jednocześnie przypominamy, że w Gminie Suchy Las instytucją odpowiedzialną za realizację działań związanych z dopłatami jest Ośrodek Pomocy Społecznej, a dyżury pracownika OPS w Biedrusku odbywają się w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca w godzinach 10 – 11 w Domu Osiedlowym w Biedrusku.