Zapraszamy na Zebranie Osiedlowe

2 Zapraszamy na najbliższe Zebranie Osiedlowe poświęcone zgłaszaniu propozycji mieszkańców do uchwalania Zadań Lokalnych w ramach środków przewidzianych w budżecie Gminy Suchy Las do dyspozycji mieszkańców Biedruska. Przypominamy, że w tym roku  jest to prawie 78 tys. zł. Wójt Gminy – Pan Grzegorz Wojtera wstępnie potwierdził swoją obecność na zebraniu.

Poniżej w linkach znajdują się opis procedury, a także fiszka, na której mogą Państwo zgłaszać Zarządowi Osiedla pomysły

Procedura uchwalania Zadania Lokalnego w Biedrusku w roku 2015

Fiszka – opis zgłaszanej propozycji

Przypominamy, że głosowanie Zadań Lokalnych odbędzie się na kolejnym zebraniu 7 września