Trójkąty Bezpieczeństwa

Przekazujemy informację przesłaną przez p. Włodzimierza Majewskiego – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Gminy Suchy Las.

Jeśli ktoś z Państwa uważa jakieś skrzyżowania w Biedrusku za niebezpieczne ze względu na złą widoczność, bardzo proszę o kontakt w tej sprawie mailowo: [email protected], oraz telefonicznie pod nr tel: 668 031 091

Treść zapytania:

Na ostatnim posiedzeniu  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 24.03.2015r. jednym z tematów były tzw. ,,Trójkąty Bezpieczeństwa”. W związku z pojawianiem się niepokojących sygnałów w przedmiotowej sprawie, zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie przeglądu skrzyżowań  budzących zastrzeżenia związane z widocznością, która ograniczona na danym skrzyżowaniu może prowadzić do powstania zagrożenia w postaci kolizji drogowej. (…) Po otrzymaniu w/w informacji dotyczących tzw. ,,Trójkątów Bezpieczeństwa” komisja dokonana analizy zebranego materiału i skieruję wnioski do odpowiednich służb Urzędu Gminy Suchy Las w celu likwidacji potencjalnych zagrożeń w ruchu drogowym.

Z poważaniem
Włodzimierz Majewski

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego