Wyniki KONSULTACJI

Na podstawie uchwały nr XLVII/544/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Biedruska w dniu 18.09.2018 rok o godz. 18.00 w Domu Osiedlowym w Biedrusku odbyły się KONSULTACJE z mieszkańcami Biedruska zorganizowane przez Urząd Gminy Suchy Las, których przedmiotem było funkcjonowanie i zarządzanie cmentarzem w Biedrusku. Mimo burzliwych i czasami konfliktujących wypowiedzi udało się wysłuchać merytorycznych argumentów i przeprowadzić głosowanie.
Wyniki tajnego głosowania są następujące:
– za zarządzaniem cmentarzem przez organ komunalny opowiedziało się – 45 osób
– za zarządzaniem cmentarzem przez organ parafialny – 119 osób.
Ogółem wydano 168 kart do głosowania. Głosów ważnych było 164.
Gorące słowa podziękowania dla wszystkich, którym sprawy Biedruska nie są obce i znaleźli czas, aby być na konsultacjach i decydować o Naszych sprawach.